Doğu Anadolu Bölgesi


E-Gezi sitesinden

Git ve: kullan, ara

Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Anadolu topraklarındaki konumunda doğuda yer alması nedeniyle Birinci Coğrafya Kongresi tarafından 1941 yılında böyle isimlendirilmiştir.

Bölgenin en belirgin özelliği ortalama yükseltisinin fazla ve engebeli olmasıdır, Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri içerisinde en büyük alana sahip olanıdır.

Konu başlıkları

Doğu Anadolu Bölgesi İlleri

Yeryüzü Şekilleri

Ortalama yükseltisi yaklaşık 2200 m olan Doğu Anadolu Bölgesinin belli başlı yüzey şekillerini sıradağlar, geniş platolar ve ovalar oluşturur.

Bölgenin sıradağları kuzey güney doğrultusunda üç sıra halinde dizilirler. Bölgenin kuzeyinde Çimen, Kop, Yalnızçam dağları; ortasında Munzur, Karasu, Aras dağları, güneyinde ise Güneydoğu Toroslar, Bitlis, Hakkari, ve Buzul (Cilo) dağları sıralanırlar. Ayrıca bölgede Nemrut, Süphan, Tendürek ve Ağrı volkanik dağları bulunur.

Bölgede dağlardan sonra en fazla yer kaplayan yeryüzü şekli platolardır. Bölgedeki en büyük plato Erzurum-Kars Platosudur.

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü bu bölgededir. Bölgedeki diğer büyük göller Hazar, Balık, Bulanık, Nazik, Çıldır ve Erçek gölleridir.

Yükselti ve eğimin getirdiği avantaj nedeniyle akarsular hidroelektrik potansiyeli açısından güçlüdür. Bölgenin başlıca akarsuları Fırat, Dicle, Aras, Kura ve Zap akarsularıdır.

Bölgede Divriği, Erzincan, Erzurum, Horasan, Kağızman, ve Iğdır çöküntü hendekleriyle birlikte Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ovaları ve Türkiye'nin ikinci büyük kapalı havzası olan Van Gölü Havzası bulunur.

İklim

Denizlere uzak olması ve yükseltisinin fazla olması nedeniyle Doğu Anadolu Bölgesinde karasal iklim etkilidir. Kışlar çok soğuk ve kar yağışlı; yazlar yükseklerde serin alçak yerlerde sıcak geçer. Kış mevsimi uzun ve yaz mevsimi çok kısadır.

Yıllık sıcaklık farkının en çok olduğu bölge olan Doğu Anadolu Bölgesinde yaz sıcaklık ortalaması yaklaşık 20°C'dır.

Bitki Örtüsü

Bölgenin havzalarında ve ovalarında bozkırlar yaygındır. Dağ çayırları, meşe ve sarıçam ormanları dağların genel bitki örtüsüdür. Türkiye ormanlarının %11'ine sahip olan bölge, orman alanları bakımından 5. sıradadır.

Nüfus

Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en az olan bölgesidir (kilometrekarede 36 kişi). Bunda bölgenin yüzölçümünün büyük olması başlıca etkendir. 2000 yılındaki nüfus sayımına göre bölgenin nüfusu 6 milyon 100 bin kişi civarındadır.

Diğer bölgelere göçün fazla yaşandığı bölge olan Doğu Anadolu Bölgesinde kırsal nüfus kent nüfusundan fazladır.

Turizm


Ilker Temir ve Favorite Painter'a teşekkürlerimizle.
Gezgin